fun88k

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

- Luôn sáng tạo, đổi mới, tạo giá trị khác biệt trong kinh doanh phân phối các sản phẩm thép, là cầu nối giữa các nhà sản xuất lớn tới các công trình lớn, khách hàng lớn trên toàn quốc, vươn lên đẳng cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm phụng sự, dịnh vụ tiên phong – chất lượng hoàn hảo “Vượt lên sự mong đợi của khách hàng”.

- Giữ vững giá trị khác biệt cung cấp các sản phẩm trong chuỗi giá trị cung ứng cho các công trình và cùng tạo giá trị gia tăng cho mọi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

- Tầm nhìn 2025, tích lũy nguồn lực tạo sức mạnh bền vững tham gia các hoạt động thương mại – dịch vụ của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp phụ trợ.

SỨ MỆNH

- Sản phẩm đa dạng, tích hợp chuyên nghiệp, thông minh để có thể cung ứng đồng bộ, kịp thời cho các công trình trọng điểm, các khách hàng trên toàn quốc.

- Cạnh tranh bằng các chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thép, dựa trên đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp, tận tâm phụng sự, bằng nền tảng năng lực vững chắc của một công ty tin cậy, mạnh mẽ, quyết tâm và linh hoạt, làm thỏa mãn khách hàng, mang lại cuộc sống và môi trường làm việc tốt đẹp cho nhân viên, gia tăng lợi nhuận cho công ty và cổ đông.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tận tâm: tận tâm phụng sự, quyết tâm với tất cả lòng tự trọng và tâm huyết của mình để hoàn thành mọi công việc hàng ngày một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Chính trực: Hành động theo những nguyên tắc đạo đức cơ bản của con người, Trung thực, Minh Bạch, Dũng cảm, Trách nhiệm và luôn luôn Thượng tôn pháp luật.

- Uy tín: Luôn giữ đúng các cam kết, lời nói đi đôi với việc làm, được đồng nghiệp, khách hàng và đối tác tin cậy

- Kỷ luật: Luôn tuân thủ các nội quy, nguyên tắc, cam kết, các giá trị của tổ chức, hoàn thành mọi kế hoạch đã cam kết của bản thân, của nhóm, của tốt chức.

- Đồng đội: Làm việc với tình thần đồng đội, hỗ trợ, chia sẻ cùng vì tổ chức, vì mục tiêu chung.

Chuyên nghiệp: Xây dựng và duy trì đội ngũ nhân sự tinh thông, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố chuyên nghiệp trong lĩnh vực công việc của mình.

- Học hỏi: Luôn học hỏi để trở thành một “Doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới và tạo ra giá trị khác biệt”,  tự hoàn thiện chính mình, ứng dụng được những sáng tạo mới nhất trong quản lý, trong sản xuất, vươn lên tiên phong.

- Nhân văn: nhân văn trong cư xử với người lao động và với xã hội, xây dựng môi trường làm việc hài hòa nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV. thực hiện trách nhiệm xã hội, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức, pháp lý, nỗ lực đóng góp sức của mình để có một xã hội văn minh, tạo cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đối tác tiêu biểu

8xbet gg mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh